Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsen för Knoppen 20 är en sammansatt grupp av minst fem och högst sju personer och består för närvarande av;

Omid Shafie-Bieg
Helen Ludvigsson
Sofia Saar
Gilbert Lidholm                           
Viktor Mihajlovic                               

Tillsammans nås vi på styrelsen@knoppen20.se.