Lathund över kontaktuppgifter

Vem: Storholmen Förvaltning
Vad: Föreningens tekniska förvaltare som ansvarar för drift- och fastighetsskötsel. Det är till Storholmen du som medlem hör av dig om du vill göra exempelvis en felanmälan.
När: Vardagar mellan kl. 07.00 - 21.00
Kontaktuppgifter: www.storholmendirekt.seinfo@storholmen.se, 0771 - 786 746

Vem: BK Fastighetsservice
Vad: Föreningens tekniska förvaltare under ”jour-timmar” då Storholmen Förvaltning håller stängt.
När: Kontaktas vid akut allvarliga ärenden i de fall Storholmen har stängt. Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.
Kontaktuppgifter: 08 - 714 82 10

Vem: Nabo Uppsala AB
Vad: Föreningens ekonomiska förvaltare. Kontaktas vid frågor som rör ev. frågor kring medlemsavgifter, saknade avier osv.
När: Vardagar mellan 09.00 - 11.30
Kontaktuppgifterwww.nabo.se/kontakt, 010-288 00 27, https://nabo.se/faq

Vem: Ownit
Vad: Föreningens leverantör av fiber. Kontaktas vid frågor och/eller teknisk support av bredband.
Kontaktuppgifterhttps://www.ownit.se/kundservice/kontakt

Vem: Styrelsen för Knoppen 20
Vad: Föreningens styrelse, kontaktas vid exempelvis vid förfrågan kring ombyggnationer eller för vidare information av allmänkaraktär.
När: Vid behov.
Kontaktuppgifterstyrelsen@knoppen20.se